Jan Børjesson er advokat og partner i DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab. Han arbejder primært med skatteret, herunder navnlig generationsskifte, omstrukturering og førelse af skattesager for myndigheder og domstole.

Desuden arbejder Jan Børjesson med selskabsret, herunder navnlig omstrukturering, virksomhedsoverdragelse samt procedure og voldgiftssager, ligesom han jævnligt møder for domstolene, herunder såvel Højesteret som landsretterne.

Jan Børjesson virker derudover jævnligt som voldgiftsdommer og har gennemført Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse.

Jan Børjesson er derudover beskikket af Justitsministeriet som offentlig forsvarer til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved Højesteret.

Herudover sidder Jan Børjesson i bestyrelsen for flere danske selskaber, ligesom han hvert år afholder et større antal kurser for FSR - danske revisorer, Danske Advokater, Revisorsammenslutninger m.fl. primært inden for selskabsretlige og skatteretlige emner.