Janus Winther Høy er advokat og Ph.d. fra Aarhus Universitet med særligt fokus på bestyrelsens ansvar samt medforfatter til en række selskabsretlige fremstillinger. Janus Winther Høy har desuden stor praktisk erfaring med førelse af ledelsesansvarssager for de danske domstole, hvor han repræsenterer både sagsøgte ledelsesmedlemmer samt kapitalejere eller tredjemand, der rejser et krav over for ledelsesmedlemmer.

Janus Winther Høy er videre ekstern lektor på Aarhus Universitet.

Til daglig er han indehaver af Winther Høy Advokatfirma, hvor der er fokus på bestyrelsesarbejde, bestyrelsesansvar samt generel selskabsret og virksomhedsoverdragelser.