Jens Bengtsson har i ca. 15 år udarbejdet lovforslag om forskellige love på energiområdet for Energistyrelsen/Energiministeriet.

Jens Bengtsson har undervist i energiret på Københavns universitet og i samarbejde med Dansk Energi i godt 10 år ledet og afholdt kurser i energiret.