Jens Munk Plum er en af Danmarks førende eksperter inden for konkurrenceret, særligt dominerende virksomheders forhold, karteller og fusioner. Herudover laver han udbudsret.

Jens Munk Plum blev partner i Kromann Reumert i 2000 og har siden ledet Kromann Reumerts markedsledende Konkurrencegruppe.

Jens Munk Plum arbejder for en række store danske og udenlandske virksomheder og har gennem årene håndteret sager inden for alle aspekter af konkurrenceretten.

Jens Munk Plum er forfatter til værket Dansk Fusionskontrol samt en lang række artikler og bøger om konkurrenceretlige emner.

Jens Munk Plum har ført en række principielle sager for Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, ligesom han har håndteret en række konkurrencestraffesager. Han har en overbevisende statistik for førelsen af sager for Konkurrenceankenævnet og andre instanser, senest EU domstolen i den principielle sag om Ernst & Youngs påståede præimplementering, hvor Domstolen reelt tilsatte Konkurrencerådets afgørelser herom.