Advokat Jens Paulsen beskæftiger sig primært med arbejds- og insolvensret; særligt som kurator, rekonstruktør eller akkordleder og ekspedition af nødlidende virksomhedsoverdrager, herunder også landbrugsvirksomheder.

Jens Paulsen har tidligere undervist i erhvervsretlige emner, særligt om arbejds- og insolvensret, på Universitet og Handelshøjskole og flere Erhvervsskoler. Han afvikler inden for samme emnekreds et betydeligt antal kurser.

Jens Paulsen er certificeret insolvensadvokat og fast medhjælper og kurator ved skifteretten i Herning.

Jens Paulsen er forfatter til en række bøger og artikler og fik i 2011 Dreyers Fonds hæderspris for bl.a. på en praktisk tilgængelig måde at beskrive insolvens- og arbejdsretlige problemstillinger.

Tillige fungerer Jens Paulsen som voldgiftsdommer, særligt på det arbejdsretlige område.