Jens Wittendorff er ekspert inden for dansk og international skatteret og har skrevet mange artikler og bøger om dansk og international skatteret. Han er en ofte benyttet indlægsholder til kurser og netværksmøder om skat.

Jens Wittendorff er partner hos EY. I 2009 blev Jens dr.jur. på en afhandling om transfer pricing i international skatteret, og i 2010 blev han adjungeret professor ved Aarhus Universitet.

Han har modtaget Magnus Prisen og er medlem af repræsentantskabet for Dansk Skattevidenskabelig Forening.

Jens rådgiver til daglig virksomheder om danske og internationale skatteforhold, herunder transfer pricing, konfliktløsning og omstruktureringer.