Jesper Fabricius blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 1989 og Master of Laws (European Community Law), LL.M., College of Europe, Brügge, Belgien i 1993. I 1992 fik han bestalling som advokat og i 1995 møderet for landsret.

Jesper Fabricius er partner i ACCURA Advokatfirma, hvor han leder advokatfirmaets afdeling for konkurrence- og udbudsret.

Jesper Fabricius har omfattende erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder og virksomheder om EU's udbudsregler og offentlig-private selskaber. Han har endvidere repræsenteret private tilbudsgivere og ordregivende myndigheder i klagesager for Klagenævnet for Udbud og i retssager om EU's udbudsregler. Han rådgiver virksomheder om EU's og danske konkurrenceregler, herunder bl.a. reglerne om fusionskontrol, konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af en dominerende stilling.

Han var medlem af regeringens udbudslovsudvalg, som udarbejdede udkast til den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. januar 2016.