Advokat og partner hos Bech-Bruun Jesper Kaltoft er en af Danmarks førende eksperter inden for konkurrenceret og udbudsret. Han har beskæftiget sig med disse retsområder i mere end 15 år og har stor erfaring med at rådgive offentlige myndigheder og private virksomheder om bl.a. kompleks fusionskontrol, sager om misbrug af en dominerende stilling og større offentlige indkøb.

Jesper Kaltoft repræsenterer danske og udenlandske klienter i sager ved de danske konkurrencemyndigheder, EU-Kommissionen og domstolene i sager om konkurrenceretlige og udbudsretlige forhold.

Jesper Kaltoft har i en årrække undervist i konkurrence- og markedsføringsret samt udbudsret som ekstern lektor på Københavns Universitet og er censor på Advokatsamfundets advokatuddannelse.

Jesper Kaltoft er bl.a. medforfatter til Fusionskontrol i Danmark (2012) og Tilbudsloven (2008).