Jesper Schaumburg-Müller er kontorchef i Moderniseringsstyrelsen med ansvar for bl.a. arbejdet med implementering i staten af "Kodex VII", "God adfærd i det offentlige", vederlag og pension til ministre samt rådgivning af statens arbejdsgivere inden for ansættelsesret.

Jesper skriver kommentarerne i Karnovs Lovsamling til universitetsloven og lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Han er dommer i Tjenestemandsretten og i Tjenestemandsretten for Statens Tjenestemænd i Grønland. Han er derudover medlem af Advokatnævnet og af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Jesper Schaumburg-Müller har tidligere været ansat i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Folketingets Administration og Undervisningsministeriet.