Jesper Seehausen er seniorkonsulent i Faglig udviklingsafdeling i Beierholm. Han er desuden ekstern lektor og leder af forskningsgruppen ”RRR” (revision, regnskab, rådgivning) ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Han er endvidere medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe.

Jesper Seehausen er en særdeles erfaren og efterspurgt underviser. Han har desuden skrevet adskillige artikler og bøger om især erklæringsmæssige og selskabsretlige forhold. Mange af artiklerne er bragt i Revision & Regnskabsvæsen, der udgives af Karnov Group.

Jesper Seehausen var i 2017 blandt de nominerede til Karnovs Revisorpris.