Advokat(H) Jørgen Gawinetski har gennem hele sin karriere beskæftiget sig med forsikring og erstatning. Han er oprindelig forsikringsuddannet i større forsikringsselskab og i brancheforeningen: "Forsikring og Pension", (tidligere "Assurandørsocietetet"). Han blev herunder cand.jur. og senere praktiserende advokat med møderet i Højesteret.

Jørgen Gawinetski var i en del år direktør i Ankenævnet for Forsikring efterfulgt af en årrække som direktør for det gensidige forsikringsselskab Sygeforsikringen "danmark" indtil pensionering herfra.

Jørgen Gawinetski var fagdommer i Sø-og Handelsretten og er fortsat formand for Responsumudvalget under Forsikring og Pension.

Endvidere besidder Jørgen Gawinetski flere andre poster og er bl.a. formand for Frederiksberg Huslejenævn.