Advokat Jørgen Ulrik Grønborg har været medlem af redaktionen af den litterære afdeling af Tidsskrift for Familie- og Arveret siden tidsskriftets start i 1997.

Jørgen Ulrik Grønborg har gennem mere end 30 år undervist i familieret som lektor på Aarhus Universitet og på kurser for dommerfuldmægtige, advokatfuldmægtige og advokater.

Han har siden 1998 udgivet Synopsis.dk, som indeholder lovsamling, beregningsprogrammer, formularsamling og emneinddelte oversigter over al litteratur og retspraksis siden 1996.