Johan Næser er ansat som ph.d.-stipendiat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.
 
Johan forsker i digital forvaltning og undersøger bl.a. udviklingstendenser i forvaltningsretten i forbindelse med den digitale forvaltning. Derudover beskæftiger Johan sig med EU- og menneskelige problemstillinger og er bl.a. specialist på forskellige kapitler i EU-Karnov.