Johan Tufte-Kristensen har siden 2014 været ansat på Københavns Universitet, hvor han beskæftiger sig med proces- og formueret. For tiden beskæftiger han sig særligt med voldgiftsproces, tvistløsningsaftaler og reguleringen af interessekonflikter på en række forskellige områder.

Johan Tufte-Kristensen underviser i civilprocesret på den juridiske kandidatuddannelse og repræsenterer den danske regering i FN’s voldgifts- og konfliktløsningsarbejdsgruppe.

Johan Tufte-Kristensen besidder flere tillidsposter blandt andet som medlem af Den Danske Styrelse for de Nordiske Juristmøder og bestyrelsen for foreningen Young Arbitrators Copenhagen

.

I 2018 udgav han bogen Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed, som bygger på hans ph.d.-afhandling om emnet.