Jon Iversen uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet, LL.M. fra Vrije Universiteit Brussel og MBA fra INSEAD. Derudover er Jon uddannet advokat hos Bech-Bruun, hvor han bl.a. i fire år var udstationereret på firmaets kontor i Brussels med fokus på fusionskontrol og konkurrenceret.

Jon har over 12 års erfaring med at opbygge og lede juridiske afdelinger i store virksomheder, herunder 7½ år i Københavns Lufthavne (CPH). Jon har stor international erfaring fra 8 års udlandsophold, samt som Head of Legal i et medicinalselskab med ansvar for Østeuropa og Asien. Derudover har Jon bred erfaring med bestyrelsesarbejde, governance, risikostyring, forsikring og business continuity. I CPH var Jon bestyrelsessekretær og havde ansvaret for og opbyggede lufthavnens enterprise risk management model.

P.t. er Jon founding partner i www.experticon.com, der tilbyder en række konsulent- og rekrutteringsydelser rettet mod området for jura og risikostyring i virksomheder/organisationer. Endelig har Jon deltidsbeskæftigelser som dommer i Sø- & Handelsretten og reserveofficer i Flyvevåbnet