Advokat Karen-Margrethe Schebye har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret siden 1983.

Karen-Margrethe Schebye beskæftiger sig særligt med kollektiv- og individuel arbejdsret, foreningsret, aftaler for direktører og andre ledende medarbejdere og rådgiveransvar for ''usædvanlige rådgivere''. Herudover beskæftiger Karen-Margrethe sig med forhold som er relateret til forvaltningsretten, persondataretten, personskaderetten og social- og pensionsretten.

Karen-Margrethe Schebye har en lang og intensiv retssagserfaring i førelse af rets- og voldgiftssager med kompliceret jus og i bevistunge sager - herunder straffesager og sager ved EU-Domstolen.

Karen-Margrethe Schebye er været udpeget bisidder i Farum Kommissionen, Skattesagskommissionen og Tibetkommissionen.

Ligeledes har hun bistået medarbejdere i forskellige kommuner, styrelser og myndigheder i forbindelse med iværksatte advokatundersøgelser, konsulentundersøgelser og tjenestemandsundersøgelser til sikring af undersøgelsernes korrekte håndtering af indsamling af data og håndtering af indsamlede data i relation til persondataretlig regulering .

Karen-Margrethe Schebye underviser ad hoc for klienter og andre kursusudbydere.