Karin Buhmann har en juridisk Ph.d.-grad og er desuden dr. scient.adm. på en doktordisputats om virksomheders menneskerettighedsansvar som nyt retligt område.

Karin Buhmann har siden 2000 undervist i offentlig ret og international ret ved flere universiteter og har bidraget til flere lærebøger samt udviklet andet undervisningsmateriale.

Karin Buhmann har siden 2003 været ansat i forskerstillinger ved Roskilde Universitet, Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

Hun har tidligere arbejdet i Udenrigsministeriet, i Direktoratet for Udlændinge, hos Folketingets Ombudsmand og har advokatbestalling.

Karin Buhmann har sammen med Claus Tønnesen skrevet lærebogen Offentlig Ret: Danske, internationale og globale retssystemer. Bogen giver en bred og let tilgængelig indføring i offentlig ret i dansk, internationalt og – som noget nyt – i globalt perspektiv.