Karina Kim Egholm Elgaard er lektor i moms- og skatteret ved Det Juridisk Fakultet ved Københavns Universitet og gruppekoordinator for FIRE - Fiscal Relations Research Group.

Forinden Karina Kim Egholm Elgaards ansættelse på universitetet, arbejdede hun i mange år i advokatfirmaer og i rådgivningsbranchen, hvor hun specialiserede sig i momsret.

Hendes primære forskningsområder er samspillet mellem momsretten og indkomstskatteretten, momsgrupper, samt menneske- og grundlæggende rettigheders betydning i skatte- og afgiftsretten.