Kirsten Levinsen er kommentator på konkurrenceloven i Karnovs Lovsamling.

Kirsten Levinsen har mange års erfaring med fortolkningen og anvendelsen af EU- og dansk konkurrenceret.

Inden Kirsten Levinsen i 1994 blev ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens juridiske afdeling, arbejde hun som advokat i 10 år (1984-1994), herunder tre år i Bruxelles, med særlig fokus på konkurrencesager.

Hun har været ekstern lektor på Københavns Universitet i EU-konkurrenceret og har igennem årene skrevet en lang række artikler og holdt foredrag om EU-konkurrenceret og dansk konkurrenceret.

Kirsten Levinsen er forfatter til Konkurrenceloven med Kommentarer (senest 4. udg., 2018). Hun har stået for udarbejdelsen af konkurrenceloven fra 1997 og senere ændringer hertil.