Kjeld Bergenfelt er uddannet advokat, suppleret med HD i finansiering. Han har mere end 35 års erfaring med rådgivning inden for selskabsbeskatningen.

Kjelds brede ekspertise omfatter navnlig området for beskatning af banker, forsikringsselskaber, pensionskasser og kollektive investeringsinstitutter (investeringsforeninger) og investeringsselskaber.

.

Han har gennem en årrække fungeret som ekstern lektor og leder af faget skatteret ved CBS, Institut for finansiering, og har desuden udgivet flere bøger og artikler om beskatning af de finansielle institutioner.