Kristina Sprove Askjær er cand.jur. fra Københavns Universitet fra 1996. Hun er chefkonsulent i Patienterstatningen og har over 20 års erfaring med patientskadesager.

Kristina Sprove Askjær har tidligere undervist i personskadeerstatning ved Syddansk Universitet, og hun holder ofte foredrag om både klage- og erstatningsloven og udmåling efter erstatningsansvarsloven.