Lars Hammer Wentoft beskæftiger sig hovedsagligt med fast ejendom og proces, men har også erfaring med rådgivning af klienter inden for nationale og internationale kontraktforhold samt general rådgivning af start-ups.

Inden for fast ejendom beskæftiger Lars Hammer Wentoft sig hovedsageligt med ejendomsudvikling og transaktioner, hvilket bl.a. omfatter budprocesser, grundkøb, projektfinansiering, køb og salg af større samlede ejendomme, låneaftaler, entrepriseaftaler, planforhold, miljøforhold m.m.

Lars Hammer Wentoft har møderet for landsret og har generelt ført en lang række sager for kontorets klienter for både byret, landsret og Sø- og Handelsretten og derved opnået en betydelig specialisering indenfor proces og retssagsførelse.

Lars Hammer Wentoft fokuserer på rådgivning, der skaber værdi for klienterne, hvilket forudsætter høj faglig kompetence samt indgående forståelse af klienternes virksomheder og kommercielle interesser.