Lars Kiertzner var revisor frem til 1993 hos Price Waterhouse. Fra 1994-2012 var han lektor i revision på først Handelshøjskolen i Aarhus og derefter på Aalborg Universitet og CBS.

Fra 2012 er han ansat som chefkonsulent i FSR-danske revisorer.