Advokat Lars Langkjær er medredaktør på Erhvervsjura og har mange års erfaring med fast ejendomskontrakter, herunder de foreningsejede ejendommes retsforhold, både som advokat og ekstern lektor på Københavns Universitet. Lektoratet omfattede de første mange år procesretten og siden 2005 kontraktretten.

Lars Langkjær underviser desuden for DJØF, Danske Advokater og Domstolsstyrelsen.