Lars Ramhøj er landinspektør, Ph.d. og tidligere lektor på Aalborg Universitet inden for området ejendomsdannelse og ejendomsjura.

Lars Ramhøj har skrevet bøgerne: Udstykningsloven med kommentarer (1992), Hvor ligger skellet? (1998), Matrikulær sagsudarbejdelse (4. udg. 1998) og Private fællesveje (2. udg. 2016), været hovedredaktør på og bidragsyder til festskriftet: Fast ejendoms ret (2007), og han har skrevet talrige artikler i Ugeskrift for Retsvæsen, Fuldmægtigen, Dansk Vejtidsskrift og i Landinspektøren, herunder særnumre om Hævd (2009) og Planlovens servitutregler (2013).