Professor, dr.jur. Linda Nielsen er redaktør på Karnovs Lovsamling for Lov om ægtefællers formueforhold og (med)forfatter på bogen Skilsmisseret.

Hun har mange års erfaring med familieret, arveret og skilsmisseret og har skrevet doktordisputats samt en lang række bøger og artikler om disse emner.

Linda Nielsen er professor i Global Governance og beskæftiger sig nu også med social ansvarlighed (CSR) og med Finansret: bankret, realkredit, investering og pension, hvor hun har opbygget et meget søgt overbygningsfag for de jurastuderende.

I perioden 2002-2006 var Linda Nielsen rektor på Københavns Universitet.

Hun har tillige været formand for og medlem af en lang række udvalg, herunder Børnelovsudvalget, Ægtefællepensionsudvalget, Visionsudvalget for dansk politi, PET-udvalget mv.

Linda Nielsen har tillige været aktiv i global henseende, herunder som Vice-President for EU's etikkomité vedrørende bioteknologi, IT, etik og jura i Europarådet, i UNESCO som formand for den danske UNESCO Nationalkommission, og hun er nu aktiv i OECD vedrørende CSR som formand for det danske kontaktpunkt.