Line Vittrup Lauridsen er assisterende redaktør på Karnovs Lovsamling og foretager indarbejdelser, ajourføring samt konsekvensrettelser af lovgivning og administrative forskrifter. Tillige foretager hun generel oprydning herunder opsamling på uhensigtsmæssigheder samt forbedringspotentiale i noterne til Karnovs Lovsamling.

Til daglig er Line Vittrup Lauridsen jurastuderende ved Aarhus Universitet. Hun arbejder ligeså hos Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith som studerende i afdelingen for finansiering og insolvens.

Line Vittrup Lauridsen interesserer sig for formueretten derunder særligt selskabsret, finansieringsret samt insolvensret.