Louise Faber er lektor, ph.d. på Aalborg Universitet.

Louise Faber interesserer sig bredt for lejeretten. Hun beskæftiger sig både med lejeaftaler vedrørende erhverv og bolig i såvel som uden for lejelovgivningens anvendelsesområde. Det er navnlig lejerettens samspil med andre formueretlige discipliner, der har hendes interesse, herunder særligt samspillet mellem aftale-, obligations-, tings-, familie- og procesretten.

Louise Faber udgav Mads Bryins ph.d. afhandling, Afståelsesret og andre former for lejerskifte, ved Karnov Group i 2006, og har siden bidraget med kapitler i bøger og artikler i Ugeskrift for Retsvæsen og Erhvervsjuridisk Tidsskrift indenfor lejeretten.