Louise Heilberg har beskæftiget sig med infrastruktur i en lang årrække i både statsligt og privat regi, herunder har hun arbejdet i både Transportministeriet og Vejdirektoratet, inden ansættelsen som advokat hos Bech-Bruun. Louise har derfor et unikt kendskab til vejlovgivning, hvoraf hun har skrevet meget af den selv. Samtidig har Louise erfaring for daglig administrativ praksis som vejmyndighed. Begge kvalifikationer benyttes dagligt i rådgivning af offentlige og private klienter om ledningsret, vejlovgivning, udbygningsaftaler og andre plan-og byggeretlige problemstillinger samt udarbejdelse og fortolkning af servitutter, ligesom Louise også underviser i emnerne. Louise rådgiver også i spørgsmål af forvaltningsretlig- eller kommunalretlig karakter.

Louise er forfatter af den kommenterede vejlov, der udkom i 2020.