Mads Bryde Andersen har siden 2003 været hovedredaktør for den litterære afdeling af Ugeskrift for Retsvæsen. Siden 1992 har Mads rådgivet Karnov Group i spørgsmål vedrørende tilrettelæggelsen af den voksende elektroniske domsdatabase og de domsredaktionelle spørgsmål.

Mads Bryde Andersen interesserer sig for brede dele af formueretlige og procesretlige discipliner, herunder særlig aftaleret, obligationsret, it-ret, immaterialret, pensionsret, advokatret og voldgiftsret. Foruden en omfattende produktion af tidsskriftsartikler og forskellige bogværker har han bl.a. forfattet omfattende lærebogsværker inden for en række områder.