Malene Kerzel er professor i skatteret og studieleder ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Malene Kerzels interesseområde er såvel personbeskatning som erhvervs- og selskabsbeskatning, og hun har publiceret en række tidsskriftsartikler inden for de angivne emner.