Malene Roose Bagh er til daglig partner i Kammeradvokatens afdeling for kontrakter og udbud, hvor hun er specialiseret i udbuds- og kontraktret og har stor erfaring med rådgivning inden for alle aspekter af udbudsretten.

Herudover har Malene Roose Bagh erfaring med rådgivning om offentlig-privat innovation og om gennemførelse af innovationspartnerskaber.

Endvidere har Malene Roose Bagh erfaring med processer for indgåelse af OPI-aftaler og udarbejdelse af aftalerne samt de særlige udbudsretlige, statsstøtteretlige og rettighedsmæssige problemstillinger, som denne type aftale rejser.

Hun har ydermere en meget betydelig erfaring med førelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

Malene Roose Bagh fører en meget omfattende foredrags- og kursusvirksomhed og er en ofte benyttet taler på konferencer.

Hun har siden 2015 været en af tovholderne på JUC's Netværk for Udbudsret.