Maria Kragelund er specialist på EU-Karnov, afsnittet om energi i TEUF kapitel 35 samt el- og gasdirektiverne.

Maria Kragelund arbejder til daglig med rådgivning af danske og udenlandske energiaktører som advokatfuldmægtig i Bech-Bruuns energiretsgruppe og med særlig ekspertise inden for regulatoriske spørgsmål om energi og forsyning, herunder el- og naturgasforsyningsvirksomhed, vedvarende energi, samt gas, olie og råstoffer.

Maria Kragelund har desuden erfaring og viden om energiområdet fra en stilling i Energistyrelsens juridiske stabsfunktion.