Maria Wolff arbejder med at føre retssager for den danske regering ved EU-Domstolen i Luxembourg.

Maria Wolff har siden 2012 i sit virke i Udenrigsministeriet varetaget rollen som den danske regerings agent og har i perioden procederet over 30 sager for Domstolen om et bredt aspekt af EU-retlige problemstillinger.

Størstedelen af arbejdet udføres dog fra København, hvor hun er formand for regeringens procesdelegationer, der udarbejder regeringens skriftlige indlæg i præjudicielle- og direkte sager.

Derudover varetager Maria Wolff rollen som Udenrigsministeriets repræsentant i regeringens rådgivende Statsstøtteudvalg.

Tidligere har Maria Wolff arbejdet som advokat og rådgiver for offentlig myndigheder særlig inden for områderne EU-ret, offentlig ret og erstatningsret.