Maria er advokatfuldmægtig hos Lundgrens, hvor hun beskæftiger sig med skatteproces, herunder førelse af skatte- og afgiftssager ved domstolene, Landsskatteretten og øvrige skattemyndigheder.