Martin André Dittmer har ansvaret for den daglige ledelse hos Gorrissen Federspiel, og arbejder med konkurrenceret og rådgiver om dominerende virksomheders adfærd, compliance, licensaftaler og aftaler om overdragelse af teknologi, distributionsaftaler og har særlig indsigt i fusionskontrol i M&A-transaktioner.

Desuden gør Martin André Dittmer meget ud af at viderebringe sin erfaring ved at undervise i konkurrenceretlige emner, ligesom han ofte holder foredrag på konferencer i Danmark og i udlandet.