Martin Hua er assisterende redaktør på Karnovs Lovsamling, og arbejdet består hovedsageligt i løbende indarbejdelser samt ajourføring og konsekvensrettelser af lovgivning og administrative forskrifter.

Til daglig er Martin jurastuderende ved Aarhus Universitet. Han arbejder også som stud.jur hos DAHL Advokatfirma.

Martin interesserer sig særligt for immaterialret og andre beslægtede områder, herunder kontraktsret og IT-ret.