Martin Nyvang er retsassessor ved Københavns Byret. Han har i perioden 2002-2013 og igen siden 2016 været domstolsansat jurist ved bl.a. byretterne i Storkøbenhavn, Sø- og Handelsretten og Højesteret. I perioden 2013-2016 var han kontorchef i et konkurrencecenter i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

Martin Nyvang har undervist i familieret på Københavns Universitet og været lektor i skifte af dødsboer. Han har desuden undervist på skifteretlige og procesretlige kurser for domstolsjurister og advokater.

Han har siden 2011 været ansvarlig for noterne til dødsboskifteloven og ægtefælleskifteloven.