Statsautoriseret revisor Martin Samuelsen var i perioden 2000-2015 praktiserende revisor for en bred vifte af danske og internationale virksomheder, herunder børsnoterede virksomheder.

Fra 2015 til og med marts 2018 var Martin Samuelsen ansat i Erhvervsstyrelsen som tilsynschef på området for det offentlige tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer. Her udførte han endvidere internationale opgaver knyttet til revisionskvalitet og kvalitetskontrol, og repræsenterede Danmark i EU regi (CEAOB) såvel som på globalt plan (IFIAR) inden for samme emner.

Fra april 2018 har Martin Samuelsen etableret selskabet Inspicio, der rådgiver revisionsvirksomheder og revisorer om regeloverholdelse samt revisionsfaglige forhold i øvrigt, herunder på området for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder.

Martin Samuelsen er ligeledes ekstern lektor på CBS i regnskab og revision og er en ofte anvendt underviser og indlægsholder inden for revisionsfaglige emner, herunder på de statsautoriserede revisorers efteruddannelsesprogram.