Advokat hos Bech-Bruun. Mathias Rose Svendsen har siden 2015 været forfatter på udvalgte love på Karnovs Lovsamling navnlig inden for energi-, miljø og infrastruktursektoren. Siden 2016 har Mathias Rose Svendsen været redaktør på Karnovs Lovsamling.

Mathias Rose Svendsen interesserer sig for en bred palette af regulatoriske spørgsmål, herunder særlig energiret, forfatningsret, offentlig ret, miljøret og selskabsret. Han rådgiver klienter inden for disse felter, og han har erfaring med M&A og procesret. Foruden produktion af tidsskriftsartikler har han været oplægsholder om udvalgte regulatoriske spørgsmål, navnlig inden for energiret og offentlig ret.