Mette Mortensen har skrevet en ph.d. med titlen 'Parternes adgang til bevisførelse i den danske civile retspleje' og bidrager løbende til udviklingen af domstolenes arbejde med at tilrettelægge sagsgangen i syn og skøn og den civile sagsbehandling generelt.

Desuden underviser hun i civilproces og bevisret ved Aalborg Universitet og ved Danmarks Domstole.