Landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge er redaktør på EU-Karnovs lovsamling og forfatter på Karnovs lovsamling. Michael Ellehauge har indgående erfaring med offentlige udbud som formand og næstformand i Klagenævnet for Udbud siden 2008, ligesom han har stor erfaring med forvaltningsret og procesret.

Michael Ellehauge blev landsdommer ved Vestre Landsret i 2010 og har siden 2017 været formand for Undersøgelseskommissionen om SKAT. Han har tidligere beskæftiget sig som ph.d. på Aarhus Universitet (1998-2001) og som erhvervsadvokat hos bl.a. Kromann Reumert (2001-2004).

Inden da arbejdede han i Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet) og som dommerfuldmægtig og advokatfuldmægtig.

Michael Ellehauge har holdt en lang række foredrag på konferencer om offentlige udbud og om praksis ved Klagenævnet for Udbud. Han har endvidere omfattende undervisningserfaring navnlig som ekstern lektor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet og er forfatter og medforfatter til flere bøger og artikler om procesretlige emner og om udbud.