Michael Horn har siden 2007 arbejdet med ophavsret og kollektiv forvaltning, særligt i forhold til aftalelicens, hos Copydan AV-foreningerne.

Michael Horn interesserer sig for ophavsrettens udvikling på nationalt- og især europæisk plan, både i forhold til EU-Domstolens praksis og den løbende harmonisering gennem EU's ophavsretsreformer de seneste 10 år. Han har arbejdet tæt med flere centrale EU-forordninger og EU-direktiver samt implementeringen af disse i dansk ret.