Michael Sølund er onlineredaktør på moms- og afgiftsredaktionen.

Michael Sølund er oprindeligt uddannet moms-, skat-, told- og afgiftsrevisor hos SKAT samt MTA, og har i perioden fra 1998 til marts 2014 hovedsageligt været tilknyttet forskellige kontrol- og revisionsafdelinger i SKAT, samt været projektleder på en række forskellige indsatsprojekter.

Michael Sølund har i mange år undervist ansatte i SKAT, afholdt rådgiverkurser for revisorer og advokater m.fl. I marts 2014 blev Michael Sølund ansvarlig for moms-, told-, og afgiftsområdet hos inforevision A/S. Michael Sølund bistår til daglig virksomheder, koncerner, kollegaer og andre rådgivere i håndteringen af en lang række moms- og afgiftsmæssige udfordringer, og har både den teoretiske og praktiske tilgangsvinkel til problemstillingerne.

Michael Sølund varetager desuden dele af den interne uddannelse i inforevision og afholder løbende eksterne kurser for kunder m.v. Han varetager endvidere førelsen af moms-, afgifts- og skattesager hos SKAT og videre i det administrative klagesystem.

Herudover har Michael Sølund en bred og general erfaring med rådgivning af en række skattemæssige problemstillinger.