Mie Lausten har siden 2012 været ansat hos Region Hovedstaden, hvor hun i dag har det faglige tværgående ansvar for miljøjura området, herunder særligt jordforurening og råstoffer. Siden 2005 har Mie Lausten beskæftiget sig med sagsbehandling m.v. på miljø og planområdet, hvor hun blev ansat som fuldmægtig i Miljøministeriet, Naturklagenævnet.

Mie Lausten interesserer sig for og har erfaring med udviklingen af det miljøretlige område og samspillet mellem teknik og jura, herunder særligt det forvaltningsmæssige grundlag for 1. instansens myndighedsudøvelse.

Derudover er Mie medlem af redaktionskomitéen for Karnovs Teknik & Miljø-modul.