Morten Fischer er cand.jur. og skriver lovkommentarerne i Karnovs Lovsamling til lovene om Digital Post, der er et af de helt store digitale fællesoffentlige infrastrukturprojekter.

Morten har været ansvarlig for at udarbejde seneste lovrevision, der skaber det retlige grundlag for overgangen til den nye postløsning, der forventes idriftsat sidst i 2021. Offentlig ret og digitale projekter er derfor omdrejningspunktet for hans arbejde i Digitaliseringsstyrelsen. Dette er en naturlig forlængelse af hans virke inden for digitalisering i andre brancher samt hans speciale om blockchain og ophavsret, der var det første af sin art på Københavns Universitet i 2018.

Sideløbende med sit arbejde i Digitaliseringsstyrelsen løser Morten opgaver for filmselskaberne i Norden. Qua sin interesse for immaterialretten, hvor særligt ophavsretten er i fokus, rådgiver han i sin freelancevirksomhed i sager om ophavsretskrænkelser og kontrakter.