Morten Frank er forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for flere fagområder, herunder voldgiftsret, procesret og kontrakt- og udbudsret. Desuden har Morten Frank omfattende foredrags- og undervisningserfaring bl.a. som manuduktør og ekstern lektor på Københavns Universitet i kontraktret, praktisk aftaleret, obligations- og ejendomsret samt europæisk- og international proces- og voldgiftsret.

Morten Frank er dansk advokat og attorney-at-law i New York State. Han er Ph.D fra Københavns Universitet samt LL.M fra National University of Singapore og New York University School of Law.

Til daglig arbejder Morten Frank hos Gorrissen Federspiel, hvor han bistår danske og internationale virksomheder i rets- og voldgiftssager i Danmark og i udlandet.