Morten Fristrup Schou er assisterende redaktør på Karnovs Lovsamling, hvor han primært foretager løbende indarbejdelse og ajourføring af administrative forskrifter samt foretager diverse konsekvensrettelser.

Derudover foretager Morten generel oprydning, herunder opsamling på uhensigtsmæssigheder og forbedringspotentialer i noterne til Karnovs Lovsamling.

Til daglig er Morten jurastuderende ved Aarhus Universitet. Han arbejder også som stud.jur. hos Bech-Bruuns afdeling for Fast Ejendom & Entreprise.

Morten interesserer sig særligt for den almindelige obligationsret, hvor man bl.a. skal læse og trække linjer fra nogle af de helt store juridiske personligheder som f.eks. Henry Ussing.