Morten Fristrup Schou er assisterende redaktør på Karnovs Lovsamling, hvor han primært foretager løbende indarbejdelse og ajourføring af administrative forskrifter samt foretager diverse konsekvensrettelser.

Derudover foretager Morten generel oprydning, herunder opsamling på uhensigtsmæssigheder og forbedringspotentialer i noterne til Karnovs Lovsamling.

Til daglig er Morten er PhD-studerende på Aarhus Universitet inden for forvaltningsret Aarhus Universitet. Morten interesserer sig særligt for den uskrevne, almindelige ret.