Morten Levysohn har fra 2002 til 2012 været det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret efter at have opnået betydelig ekspertise på området i jobbet som afdelingschef i Rigsrevisionen. I flere perioder er han blevet valgt til afdelingsformand/doyen for forskellige afdelinger.

Siden 2012 er Morten Levysohn blevet udpeget til sætterigsrevisor hvert år iht. Rigsrevisorloven af Folketingets formand.