Nicolaj Sivan Holst har siden 2011 været ansat på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han har beskæftiget sig med forskellige problemstillinger inden for strafferet og straffeproces, ligesom han underviser og forsker i børneret.

Nicolaj Sivan Holst var ansat i anklagemyndigheden fra 2008-2011.

Siden 2011 har Nicolaj Sivan Holst desuden undervist hos Via University College samt Advokaternes HR.

Nicolaj Sivan Holst har medvirket på en række rapporter for FN, bl.a. "UNDP" under projektet "The Governance and oversight of Internal Security Forces".

Nicolaj Sivan Holst har tillige været udreder for Nordisk Ministerråd.